Budynek inwentarski

budowa budynku inwentarskiego

Budynkiem inwentarskim można nazwać budowlę, która przygotowana została z myślą o zwierzętach gospodarskich. W Polsce takie budynki przygotowuje się w ramach trzech form zabudowy:

- pawilonowa

- budynki są wolnostojące, tworzą rzędowy układ o charakterze grzebieniowym, pierścieniowym, wachlarzowym lub gwiaździstym

- blokowej - obiekty mają różne przeznaczenie i są ze sobą powiązane w formie przestrzennej w jeden funkcjonalny zespół

- monoblokowej - tutaj obiekty charakteryzują się tym, że mamy wielkostadny obiekt, w którym mamy jeden budynek

Oczywiście to jakie rozwiązania będzie się stosować w konkretnym budynku będzie również uzależnione od tego jakie rozwiązania technologiczne będą zastosowane a także jakie będą tam zwierzęta. Budynki inwentarskie obecnie dzieli się na takie, które przeznaczone są dla bydła, trzody chlewnej, owiec, kur, indyków czy gęsi. Każdy taki budynek ma swoją specyficzną formę, która będzie decydować o tym, jakie elementy będą tam rzeczywiście konieczne, by chów zwierząt odpowiednio przebiegał. Najważniejsze są oczywiście mikroklimatyczne warunki, które powinny być w takich budynkach. To właśnie te warunki będą decydować o tym czy chów będzie przebiegał w prawidłowy sposób. Jeśli budynki są dobrze zaprojektowane oraz wykończone powinno się doprowadzać do sytuacji, w której temperatura oraz wilgotność będzie odpowiednio dopasowana do gatunku zwierząt, które tam się znajdą. Jeśli chodzi o ocieplanie takich pomieszczeń wydaje się, że najlepszym rozwiązaniem będzie pianka poliuretanowa, która obecnie jest rzeczywiście najlepszą i najbardziej efektywną formą termoizolacji jeśli chodzi o budynki inwentarskie.