Izolacja natryskowa – na co należy zwracać uwagę?

jak kłaść piankę

Pytanie o to, jaką grubość pianki PUR należy zastosować w czasie wykonywania izolacji natryskowej pojawia się bardzo często. Odpowiedź jest tutaj uzależniona od wielu różnych czynników – przede wszystkim rodzaju konstrukcji ściany lub sufitu. Głównym celem powinno być tutaj uzyskanie określonego parametru cieplnego całej przegrody. Jest to chyba oczywiste, że większa grubość izolacji automatycznie oznacza wyższą efektywność energetyczną, co jednocześnie zapewnia znacznie niższe koszty korzystania z danego budynku. Trzeba jednak mieć świadomość istnienia pewnej granicy, do której można uzyskiwać najwyższy przyrost jakości izolacji. Najlepiej będzie, jeśli minimalna grubość pianki PUR wynosi 5 cm.

Można wówczas uzyskać współczynnik przenikania ciepła przegrody wynoszący około U = 0,44 W/m2k. Górna granica grubości piany powinna wynosić natomiast 20 cm. Wówczas współczynnik przenikania ciepła dla przegrody wynosić będzie U = 0,11 W/m2k. Tak grubą izolację stosuje się jednak głównie w przypadku pomieszczeń chłodniczych. Do najważniejszych rzeczy na jakie musimy tutaj zwracać uwagę zaliczają się atesty posiadane przez dany materiał. W Polsce wszystkie stosowane materiały powinny posiadać ważną Aprobatę Techniczną i atest wydany przez Państwowy Zakład Higieny. Zaniżanie ceny danego materiału poprzez stosowanie tańszych i niedopuszczonych do użytku w Polsce komponentów jest niestety częstą praktyką nieuczciwych producentów. Warto w takim razie upewnić się co do zgodności materiału z naklejkami umieszczonymi przez producenta na beczkach.