Pianki poliuretanowe i spadek zużycia energii

Jednym z najpoważniejszych wyzwań związanych z ciągłym wzrostem ludności naszej planety jest konieczność dostarczania coraz większych ilości energii.

Zalety pianki poliuretanowej Do roku 2030 będzie nas już 8 miliardów, a surowców energetycznych jest coraz mniej, więc trzeba szukać coraz bardziej efektywnych metod na zmniejszanie zapotrzebowania na ciepło. Technologie, których poszukujemy, powinny zapewniać dobrą izolację termiczna, by zmniejszyć zapotrzebowanie na energię, a ich właściwości termoizolacyjne nie powinny się zanadto pogarszać z biegiem lat. Ważna jest ponadto efektywność ekonomiczna nowych rozwiązań, ich łatwość stosowania oraz pełne bezpieczeństwo dla natury i człowieka.

Wszystkie te założenia spełniają pianki poliuretanowe. Nowoczesne pianki poliuretanowe to produkty, które łączy technika wytwarzania i ogólny charakter, czyli uretanowy szkielet z małych pęcherzyków wypełniony gazem. W zależności od tego, jaka technika został użyta do spienienia uretanu, obserwujemy bardzo różne właściwości pianek. Jeśli wykonane było spienienie chemiczne, gaz (najczęściej dwutlenek węgla) pomiędzy poszczególnymi komórkami miesza się dość łatwo, przez co rośnie współczynnik przewodzenia ciepła. Jest to szczególnie problematyczne w piankach otwartokomórkowych. Przy spienianiu fizycznym mieszanie następuje wolniej i następujące z czasem pogorszenie właściwości izolacyjnych pianki jest wolniejsze.

W piankach spienianych fizycznie wolniej zachodzi także wymiana gazowa, czyli zastępowanie w komórkach gazu izolującego przez lepiej przewodzące ciepło powietrze z atmosfery. Zawsze można zastosować specjalne powłoki dodatkowe, które ograniczają ten proces. W praktyce pianki można wykorzystywać w formie gotowych prefabrykatów, które wykłada się na ocieplanych powierzchniach. Różnego rodzaju płyty czy bloki tworzą jednak miedzy sobą mostki cieplne i dlatego poleca się natryskiwanie pod ciśnieniem polimerów ze specjalnych pojemników. Pianka powstaje w ten sposób jako jednolita powierzchnia od razu na ocieplanej powierzchni.